cingt

cingt
cìngt interj., ciñgt 1. dzin, skambt: Cingt suskambėjo rakteliai J. Cingt cingt varpelis, timt timt kinklė, kad kalėdninkai atvažiuoja J. Varpelis skamba cìngt cilingt Š. Cìngt (ciñgt) ir išlėkė langas Grž. Tiktai langai ciñgt ciñgt su visoms užvermėms Slnt. 2. Rs kaukšt, taukšt (sudavimui nusakyti): Cingt akmenioku langan, stiklas tiliñ tiliñ ir išdužo Š. Vėl cingt cingt į langą – kiti blukvilkiai atejo M.Valanč. Cìngt per ausį, plykst per antrą Š. 3. cik, tik (laikrodžio ėjimui nusakyti): Kišeninis laikrodėlis eina ciñgt ciñgt Plv. 4. šiaip kokiam staigiam veiksmui žymėti: O kad taip cingt netrukus numirtumi Žem. Kad kitos išgersi, tuoj į galvą cingt! Žem. Dar perkūnas kada nors cingt – ir bus po trobesių . Kareivis pamatys pažįstamą, tuoj cìngt cìngt (sveikinasi) Trgn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • cingt — ci̇̀ngt išt. Ci̇̀ngt ir sudùžo sti̇̀klas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • cingt bringt — cìngt brìngt interj. apie greitą darbą: Ot meistras, kad priejo, tujau cìngt brìngt, ir gatava Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • cingt pacangt — cìngt pacangt interj. taukšt pataukšt: Tik cìngt pacangt – kalvis gelžį kala Krkl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dzingt — dzìngt interj. DŽ, dziñgt Jn 1. skambt, cingt, dzin: Dzìngt, stiklas ir subyrėjo Skrd. Dzingt dzingt varpelis, butelis J. Žmogus, prinešęs varinį, į padėklą dzingt Žem. Tik dzingt dalgiu į akmenį rš. ^ Nei dziñgt, nei bumt, o jau karan joja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • cilingu lingu — interj. cingt cingt, cin cin: ^ Cilingu lingu ant aukšto kalno, sidabro galva, kanapių uodega (varpas) Šlv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kenklė — kenklė̃ sf. ppr. pl. (4) 1. K, J, BŽ507 užpakalinė kelio dalis, pakinklis, linkmuo ar kojos dalis ties pakinkliu, kinklė: Kenklės jam truputį linksta iš nuovargio rš. Rudkis smeigiasi pakąsti jam kenklę Mc. Kad davė per kenklès, ir suklupau Stč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • timpt — tìmpt interj. DŽ, NdŽ, tim̃pt NdŽ, Žeml 1. LTII70, DŽ, NdŽ, Ps, Bsg trukt, pešt (silpnesniam truktelėjimui žymėti): Aš jį už skverno timpt! Prn. Atsiguliau, pradėjau migti, tìmpt patempė, grybšt už galvos Všv. Tą vaiką tìmpt už ausų Trk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varpelis — varpẽlis sm. (2) KI554, NdŽ 1. SD129, SD51, R179, Sut, I, N, L, Rtr, ŠT106, VĮ, DŽ, KŽ, Knt, Gs, Slč, Ėr, Trgn, Skp varpo pavidalo skambaliukas, skirtas signalui duoti, ką pranešti: Varpẽlį skambinu K377. Varpelis dilin dilin po pamokų Lkš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • cangt — cañgt interj., cangt 1. cingt (skambtelėjimui reikšti): Laikrodis cañgt cañgt išmušė dvyleka Slnt. 2. cvangt, taukšt (sudavimui nusakyti): Cañgt (cangt) su klumpiu kumelei par kaupkas, kilst kumelė ir atsistojo Šts. 3. šiaip kokiam staigiam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • cenkt — ceñkt interj. cingt, cvangt (trumpam, staigiam sudavimui žymėti): Ceñkt į kaktą KlvrŽ. Vienam kumš, kitam ceñkt, kitam taukš KlvrŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”